Onderhoud openbare ruimte Alexanderdonk

Toelichting

Bewoners aan de Alexanderdonk in Roosendaal hebben in 2013 aangegeven zelf het onderhoud van het groen in hun straat te willen verzorgen. Zij doen dit om een hogere kwaliteit van de openbare ruimte te verwezelijken. Nieuwe beplanting wordt geplaatst en vervolgens door bewoners onderhouden. Vanaf 2014 is het onderhoud overgegaan naar de burgers. Zij zorgen voor het verwijderen van onkruid en zaailingen, het verwijderen van zwerfvuil, het snoeien van beplanting en het afvoeren van vrijgekomen materialen. De gemeente verzorgt alleen nog maar het groot snoeiwerk aan bomen.

Onderhoud openbare ruimte Alexanderdonk
comments powered by Disqus