Onderhoud openbare groenstrook Meeuwberg

Toelichting

De groenstrook grenzend aan de Meeuwberg (Roosendaal) tussen woning nr. 70 en waterloop Tolberg wordt in onderhoud genomen door de bewoner van nr. 70. Het onderhoud van deze ecologische bosplantsoenstrook houdt in dat de initiatiefnemer een aantal taken op zich neemt: Het verwijderen van zwerfvuil, maaien van de kruidenlaag, verwijderen van storende soorten en het snoeien en dunnen van beplanting

comments powered by Disqus