Onderhoud openbare groenstrook Leede

Toelichting

Tussen waterloop de Watermolenbeek en de bebouwing aan de Leede (Roosendaal) wordt de grasstrook onderhouden door burgers. Het beheer bevat het verwijderen van zwerfvuil en het maaien van gras tot het talud van de waterloop.

Onderhoud openbare groenstrook Leede, Roosendaal
comments powered by Disqus