Onderhoud openbaar groen Roosendaalsestraat

Toelichting

Op de hoek van de Roosendaalsestraat en de Hofstraat in Wouw, bevindt zich een heestervak dat onderhouden wordt door bewoners van het aangrensende pand. Zij zorgen voor het verwijderen van zwerfvuil en verhardingen en ze zorgen voor het snoeien en inboeten van de beplanting. Het hierbij vrijgekomen materiaal voeren zij ook zelf af.

Onderhoud openbaar groen Roosendaalsestraat
comments powered by Disqus