Onderhoud landschapselementen Hollands Diepstraat

Toelichting

Aan de Hollands Diepstraat tussen Nispen en Essen (B) wordt een grote groenstrook onderhouden door burgers. Het is een houtsingel die onderdeel is van een grotere structuur. Het onderhoud dat uitgevoerd moet worden is het snoeien van hinderlijk overhangend hout, het verwijderen van zwerfvuil en het in stand houden van de singel volgens bepalingen in de Flora en Faunawet.

comments powered by Disqus