Onderhoud groenstrook Enargietdijk

Toelichting

De groenstrook tussen de Enargietdijk en de Dijkrand te Roosendaal wordt door aanwonenden zelf onderhouden. Zij zorgen voor het verwijderen van zwerfvuil en afval en zij snoeien de beplanting. Het hierbij vrijgekomen materiaal voeren zij zelf af.

comments powered by Disqus