Onderhoud groenstrook Dullaertlaan

Toelichting

Een groenstrook aan de Dullaertlaan te Roosendaal wordt door bewoners van de aanliggende woning. Hierbij mag de openbare groenstrook heringericht worden om zo een oprit te realiseren. Wel moet hierbij de boom gespaard blijven. De bewoners van de woning nemen het onderhoud van de groenstrook in eigen beheer waarbij ze zelf zorgen voor het verwijderen van onkruid en zwerfvuil en het snoeien en inboeten van beplanting.

Onderhoud groenstrook Dullaertlaan
comments powered by Disqus