Toelichting

Het Chassépark in Breda is gebouwd volgens het stedenbouwkundige principe van een ‘campus’: alle bebouwing staat in een openbare groene tuin. Bewoners hebben geen eigen tuin, maar kunnen gebruik maken van de collectieve buitenruimte. Het Chassépark wordt op een extra hoog kwaliteitsniveau onderhouden. De gemeente draagt zorg voor het reguliere beheer (ca. €250.000 op jaarbasis), terwijl een speciale stichting, waarvan alle bewoners en ondernemers verplicht lid zijn, het additionele beheer bekostigt.

Soort project

Groenonderhoud

Chassépark
comments powered by Disqus