BV Patersweg, Oud Krispijn, Dordrecht

Toelichting

mei 2013 Een bouwproject wordt omwille van de ongunstige huizenmarkt voorlopig niet uitgevoerd. De sloop van een vijftal flats gaat echter wel door. De Bewoners zijn gevraagd een actieve bijdrage te leveren tbv een tijdelijke bestemming voor het braakliggend terrein. De bewoners zijn van zinnen zich te verenigen in een bewonersvereniging om daar vorm aan te geven: de BV Patersweg. Ze denken nu na over een voor de buurt betekenisvolle inrichting en mogelijkheden voor efficiënt beheer. Het gehele project staat nog in de kinderschoenen. In september is de sloop volgens de plannen gereed. We houden u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen. december 2013 Begin december vinden twee inspraakavonden plaats olv de Buitenwacht (een organisatie op het gebied van leefbaarheid in de wijk) waarin bewoners ideeën hebben mogen opperen. Opvallend is het gebrek aan animo vanuit in de wijk actieve organisaties zoals scholen en buurtorganisaties. Daarnaast rekent de gemeente op volle deelname vanuit de wijk maar heeft de gemeente geen budget beschikbaar. Daarentegen is wel een bedrag van 4000€ beschikbaar ten behoeve van communicatie in dit eerste voorbereidende traject. Een bedrag wat de bewoners graag in het project zelf hadden gestoken. Verder blijkt dat de gemeenteraad al een besluit heeft genomen over invulling in ieder geval met moestuintjes ten behoeve van de wijkbewoners. Op de inspraakavond blijken er nota bene al toezeggingen gedaan te zijn aan bewoners van een aangrenzende wijk. Eerste voorlopige conclusies: Dit alles maakt niet dat we met veel vertrouwen het proces ingaan. Al vanaf het eerste moment heerst er scepsis over het gemak waarmee gedacht wordt over de verder invulling. Door het ontbreken van belanghebbende organisaties vanaf het eerste moment blijkt een goed samenspel tussen bewoners en in de wijk actieve organisaties al moeizaam te zijn. Verder zien de bewoners veel beren op de weg waar het gaat om beheer en toezicht. De belofte om direct op de hoogte te worden gehouden wordt niet nagekomen. Een maand na de inspraakavonden hebben we de beloofde planning of een verslag van de inspraakavonden nog niet onze mailbox mogen ontvangen. januari 2013 Eind december zijn de eerste twee percelen gereed. De hekken zijn weg en de eerste tv is alweer als afval gedumpt. Al met al een extra drijfveer om als bewoners in stelling te komen. De plannen zijn om ons te verenigen in een Bewoners Zelf Organisatie (BZO) om onze wensen vorm te geven. We nemen het heft in eigen handen.

Soort project

Groenonderhoud

BV Patersweg, Oud Krispijn, Dordrecht
comments powered by Disqus