Buurtgastheer

Toelichting

In hartje Leeuwarden zijn in de Korfmakersstraat twee coffeeshops: Miami en De Os. Tot voor kort veroorzaakten de bezoekers van deze coffeeshops geregeld voor overlast. Sinds echter een buurtgastheer actief is, is daar nauwelijks meer sprake van. De primaire taak van de buurtgastheer is om de buurt netjes en leefbaar te houden. In de praktijk betekent dit: ervoor zorgen dat de auto’s in de vakken parkeren, samenscholingen tegengaan en andere vormen van overlast indammen.

Soort project

Toezicht en veiligheid

Buurtgastheer
comments powered by Disqus