Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid (BOZ)

Toelichting

Na het vertrek van de wijkvernieuwers verpaupert een wijk vaak weer snel, zo niet in Oosterwolde (Frieland). Na de wijkvernieuwing ontstond de Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid (BOZ). Er werden diverse schoonmaak- en opruimploegen ingesteld. Het bleek een gouden greep. Alle medewerkers werken onbetaald, zijn trots op hun werk en gemotiveerd tot op het bot. Het beheerwerk heeft draagkracht in de wijk; er zijn soms wachtlijsten als je ook aan de slag wilt. Het BOZ beheer valt op. Elders uit het land komt men in Oosterwolde kijken. De BOZ deelt die beheerkennis graag. BOZ maakt schoon, ruimt op, promoot zonnecollectoren, spreekt bewoners aan op hun gedrag, maar organiseert ook een viswedstrijd voor de kinderen om zó de samenhang te vergroten. (En dát is nog maar een greep uit de activiteiten) De BOZ onderhoudt de contacten met plaatselijke wooncorporaties, politie, gemeente en welzijnsinstellingen.Voor het breed informeren van de wijkbewoners is de website www.oosterwoldezuid.nl opgezet. De BOZ en de vrijwillgers gaan na 17 succesvolle jaren onverdroten door met hun taak: Het verzorgen en bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in een woonwijk met zo’n 1400 woningen, Oosterwolde Zuid!

> Website

Soort project

Ontmoeten buurtgenoten

Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid (BOZ)
comments powered by Disqus