028 - 400 vrijwillige buurttoezichthouders in Lansingerland

Binnen buurttoezicht zetten buurtbewoners zich in voor hun eigen wijk of buurt door regelmatig rond te lopen en de ogen én oren goed open te houden. Zij signaleren zaken zoals kapotte verlichting, verkeersonveiligheid en verdachte situaties. Een goede samenwerking met politie, jeugdzorg en de gemeente levert een veiligere omgeving op.

Resultaat na 7 jaar buurttoezicht

De 36 wijken in Lansingerland worden door een kleine 60.000 mensen bewoond. In 7 jaar tijd zijn 400 vrijwillige buurttoezichthouders actief geworden, 850 deelnemers aan Whatsappgroepen en is het aantal inbraken verminderd. Al enkele jaren plaatst Buurttoezicht berichten op Facebook. De Facebook pagina heeft al meer dan 4000 volgers. Als er een bericht geplaatst wordt dan hebben binnen tien minuten al meer dan 500 lezers dat bericht gezien. Vaak wordt er uitgebreid op gereageerd.

Hoe werkt buurttoezicht?

Buurttoezicht in Lansingeland is een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie die gebruik maakt van de mogelijkheden die de sociale media biedt. Ieder dorp heeft een dorpscoördinator en iedere wijk heeft een wijkcoördinator. De meeste vrijwilligers lopen een aantal keer per dag een rondje om toe te zien of alles nog in orde is. Zien zij iets verdachts dan wordt er een melding in de Buurttoezicht Lansingerland-applicatie gemaakt. Deze applicatie maakt overzichten van alle meldingen en stuurt deze door naar de gemeente, de politie en aangesloten buurttoezichthouders. Zo wordt iedereen goed op de hoogte gehouden. Iedere maand komt het kernteam van Buurttoezicht bij elkaar om de belangrijke onderwerpen met vervolgacties te bespreken. Ook heeft de leiding van Buurttoezicht iedere maand overleg met de gemeente en de politie om de vervolgacties bij de juiste instantie onder de aandacht te brengen.

 "We zien dat de gemeente en de politie het samenwerken met buurttoezicht steeds belangrijker begint te vinden. Zo zijn we in staat om prioriteiten te stellen en plannen van aanpak te maken om de buurt veiliger te maken'' (bewoner).

  ''Ik ben net als mijn buurtgenoten als burger medeverantwoordelijk voor de veiligheid en het schoon houden van de wijk", de bewoners zien wat er niet klopt in de woonomgeving'' (bewoner)

 

comments powered by Disqus