025 - Bewoners zijn de beste gastheren van hun stad

Hoe kan je een stad gastvrijer maken? In Den Haag en Rotterdam helpen enthousiaste bewoners die zijn opgeleid als 'City Host' mee om bezoekers in hun stad te ontvangen of buurten veiliger te maken.

City Hosts - Den Haag
Bewoners zijn experts in hun eigen stad. Zij zijn bekend met bezienswaardigheden en weten hoe je het best van A naar B komt. De gemeente in Den Haag heeft dit potentieel herkent en samen met de hotelschool The Hague het project City Hosts opgezet.

Ruim 340 vrijwilligers zijn in Den Haag gastheer tijdens grote evenementen en helpen bezoekers met vragen over de stad of het evenement. Onder de vrijwilligers zijn veel trotse bewoners die een steentje bij willen dragen om hun stad gastvrijer te maken en hun ervaringen en kennis over Den Haag met bezoekers te delen.

City Stewards - Rotterdam
In Rotterdam-zuid is een aantal jaar geleden een oud politieman het gastheerproject City Stewards gestart.  Het traject heeft als doel om de kansen van uitkeringsgerechtigden en jongeren vanaf 18 jaar zonder werk en/of startkwalificaties op de arbeidsmarkt te vergroten door praktijkgerichte trainingen aan te bieden.

Klein begonnen met het aanbieden van losse trainingen in de wijk Bloemhof, zijn de City Stewards inmiddels doorgegroeid tot een uitgebreid netwerk van oud-politieagenten, stadsmariniers, docenten, wijkagenten en jongerenwerkers. De verschillende partijen laten jongeren ervaren hoe het is om deel te namen aan het arbeidsproces en "reiken sociale vaardigheden aan waardoor de jongeren makkelijker aan een baan komen of de weg terug naar school vinden". Veel trainingen dragen bij aan de openbare orde en veiligheid. Zo worden jongeren ingezet in hun eigen wijk en voeren prikacties uit, melden vandalisme en houden toezicht tijdens de donkere dagen in het najaar.  

Wilt u meer weten over het project of misschien zelf een City Host worden? Kijk dan op: www.ambassadevandenhaag.nl

http://www.citysteward.nl/

comments powered by Disqus