024 - 10 tips voor stadslandbouw

Stadslandbouw is hip maar staat nog in de kinderschoenen. Het past in de trend om productie en consumptie anders te organiseren. Stadslandbouw draagt bij aan een gezonde en welvarende stad.

Wil jij ook met stadslandbouw aan de slag? De volgende 10 tips geven de bealngrijkste aandachtspunten bij het starten van een initiatief.

    1 - Wees helder;
    2 - Organiseer rergionale afzet;
    3 - Investeerd in samenwerking;
    4 - Geef stadslandbouw een plek;
    5 - Sluit aan op bestaande dynamiek;
    6 - Zorg voor zichtbaarheid;
    7 - Streef naar profijt voor iedereen;
    8 - Benut bestaande infrastructuren;
    9 - Organiseer professionele continu├»teit;
    10 - Maak gebruik van bestaande kennis en netwerken.

De 10 tips worden in onderstaande animatie verder toegelicht.

10tslb

De 10 tips zijn gebaseerd op 5 jaar praktijkervaring in het Stedennetwerk Stadslandbouw. De animatie is gemaakt in samenwerking met het Programma Duurzaam Door en geproduceerd door Tigges.

comments powered by Disqus