002 - Generatietuinen

Beleving van de natuur en samenwerking staan centraal in de generatietuin van
verzorgingshuis Royal Rustique van Zorggroep de Residentie in Den Haag. Het doel van de tuin is om de kinderen in aanraking te brengen met groen en het isolement van ouderen te doorbreken. Wekelijks komen kinderen tussen de 4 en 10 jaar van de naschoolse opvang naar de generatietuin om samen met de ouderen te werken in de tuin. Hier planten en oogsten ze groenten en bloemen. Dit gebeurt onder begeleiding van de medewerkers van het verzorgingshuis en van de BSO. Deze begeleiders hebben vooraf een voorbereidende workshop gehad om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Deze generatietuin is de eerste in Nederland en heeft in mei 2013 het Appeltje van Oranje gewonnen in het kader van 'het verbinden van generaties'.

DE ERVARINGEN
De ouderen vinden het geweldig om in contact te komen met de kinderen en ze te helpen of te adviseren bij het tuinieren. Het werken in de tuin is een leuke onderbreking van de dag. De kinderen vinden het op hun beurt weer leuk om buiten bezig te zijn , te bewegen en te leren hoe alles groeit en bloeit. 

DE ORGANISATIE
Het ministerie van EL&I, heeft een pilot opgezet om ouderen en kinderen meer te laten samenwerken door middel van tuinieren. Zij heeft samen met de gemeente Den Haag, het verzorgingshuis Royal Rustique van Zorggroep de Residentie en de kinderopvangorganisatie de generatietuin gerealiseerd.  

FEITEN EN CIJFERS
Loopt sinds            2010
Budget                    Bij de aanleg heeft de gemeente 8000 euro neergelegd.
Frequentie              Eén keer per week komen de kinderen naar de generatietuin.

 

comments powered by Disqus